Quy định dành cho khách hàng

 

Điều 1:

Tài sản đem đến cầm tại DỊCH VỤ CẦM ĐỒ T2 là hợp pháp, chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật.

Điều 2:

Lãi suất, số tiền cầm và thời gian cầm đã được thông báo khi đến cầm và đồng ý.

Điều 3:

Không để người khác chuộc lại tài sản cầm thay mình.

Điều 4:

Thanh toán lãi suất hàng tháng đúng ngày. Sau 03 ngày khi hết hạn cầm đồ mà không đến đóng lãi hoặc chuộc lại thì bên DỊCH VỤ CẦM ĐỒ T2 có quyền tiến hành thanh lý tài sản cầm cố để thu hồi vốn và lãi. Bên khách hàng không được khiếu nại hoặc yêu cầu bất cứ điều kiện gì.

Điều 5:

Trong trường hợp mất hợp đồng cầm đồ, phải đến báo ngay cho DỊCH VỤ CẦM ĐỒ T2 biết. Nếu báo không kịp thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thiệt hại nếu có. Khi đến chuộc hoặc đóng lãi phải mang theo CMND.

Điều 6:

Bên khách hàng cam kết có trách nhiệm làm các thủ tục cần thiết để sang tên tài sản thế chấp cho người mua tài sản thanh lý.

Điều 7:

Hợp đồng cầm đồ được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau,được hai bên đồng ý và ký tên.

Điều 8:

Hợp đồng cầm đồ cò hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn cầm cố.

0 nhận xét: